Minggu, 06 Juli 2008

Kiu mi estas 3

konsitanta el nitroglicerino kaj neŭtra substanco. S-ro Alfred Bernhard Nobel elpensis min. Kiu mi estas?

2007*2*9 Mi estas flava kantbirdo en ordo de paseroj, ofte tenata en kaĝoj, konebla per diversaj flavaj koloroj kaj per trila kanto. Kiam mi forgesis kanton mi estis forĵetita en vepron en japana infana kanto. Kiu mi estas?

2007*2*10 Mi estas nigra birdo divers-manĝa. Oni diras ke mi estas plej saĝa en la tuta birdo-specoj. Mi ankaŭ aperas en japana infana kanto. Kiu mi estas?

2007*2*11. Mi estas altegaj herboj kun lignecaj kavaj ŝalmoj, uzataj por konstruaĵo kaj meblo Mia infana stato estas manĝebla bonguste. Kaguja-hime iam loĝis en mia trunko en rakonto. Kiu mi estas?

2007*2*12. Mi estas tute for-brulintaj, ordinare griz-koloraj, polv-ecaj restaĵoj post fajro. Kiu estas mi?

2007*2*13. Mi estas fenomeno de brulado kiu donas lumon kaj varmon, ofte fumo. Nur homo povas uzi min. Kiu mi estas?

2007*2*14 Mi estas meza zono de la terglobo. Mi estas imagita ronda linio ĉirkaŭ la tero, same malproksima de la norda kaj suda polusoj. Kiu estas mi?

2007*2*15. Mi estas ligna paceto ŝmirita per fosforo aŭ speciala substanco, kiu ekbrulas per frotado. Nuntempe oni iom malofte uzas min. Ĉu ne? kiu mi estas

2007*2*16. Mi estas rekompenca mono aŭ objekto por tiu, kiu gajnis en konkuruso aŭ vekis en konkuro. Kiu mi estas?

2007*2*17 Mi estas maŝino por transporti homojn aŭ varojn supren kaj malsupren. Altega konstruaĵoj nepre necesas min. Multaj konstruaĵoj havas miajn kamaradojn kiujn oni povas movi supren aŭ malsupren per simple premi butunojn. Kiu mi estas?

2007*2*18 Mi estas akvo-similaj gutoj tra la poroj de la haŭto pro forta laboro, varmego aŭ timo. En varmegaj tagoj oni facile havis min. Kiu mi estas?

2007*2*19. Mi estas movebla ŝtuparo kiu portas homojn inter malsama etaĵo de granda konstruaĵo. Magazeno instalas miajn kamaradojn. Kiu mi estas?

2007*2*20. Mi estas la unua forta suda vento kiu blovas post la unua tago de printempo laŭ kalendaro.(立春、Ĉi jare 4a de feburaro Ofte mi blovas tiel forte kiel tajfuno. Kiu mi estas? Bonvole respondu en japana lingvo.

2007*2*21. Mi estas bongusta solida pasto, farita el kakao, sukero kaj aromaĵoj. En Japanio ( strange al mi ) virinoj aĉetas miajn kamaradojn por iliaj amatoj en la tago de Valentino. Kiu mi estas?

2007*2*22. Mi estas skatoro kun fenestretoj por ŝirmi kandelon aŭ alian lumilon kontraŭ vento kaj pluvo. Nun oni festas unu festivalon kun multaj miaj kamaradoj en Nagasaki urbo.. Kiu mi estas?

2007*2*23. Mi estas aŭto por alporti vunditon aŭ gravan malsanulon al hospitalo. Kiam oni bezonas min, oni uzas telefon-numeron 119. Kiu mi estas?

2007*2*24 Mi estas harmonia agrabla plaĉa kombino de sonoj (sinsekvaj kaj samtempaj) de sama aŭ diversaj altecoj farataj per voĉo aŭ instrumento. Multaj homoj amas min, Oni ĉiutage aŭdas min en radio kaj en televido. Kiu estas mi?

2007*2*25.. Mi estas varmo-kvanto; tio, kio oni mezuras per gradoj. Celsius aŭ Farenhejtoj F °aŭ Kelvino (K). Kiu mi estas?

2007*2*26. Mi estas malgranda kubo el ligno, plsatiko ktp, kun malsamaj numeroj sur 6 flankoj. Oni uzas min el ludo de ŝanco. Kiu estas mi?

2007*2*27. Mi estas deviga pago de regnanoj al la ĝneralaj bezonoj de ŝtato, urbo ktp. Oni devas pagi por sano, petrolo, tabako, alkoholaĵo, salajro, kaj aliaj. Kiu mi estas?

2007*2*28 Mi estas cifero de mezurilo. Kuracisto mezuris min je brako. Ge-maljunuloj ofte tro zorgas pri mi. Kiam cifero estas alta, ili timas cerbo-infarkton. Kiu mi estas?

2007 marto

2007*3*1 Mi estas parto de vizaĝo kun du truoj tra kiuj oni spiras kaj per kiuj oni flaras. Kiu mi estas?

2007*3*2 Mi estas aparato kiu staras ĉe diversaj lokoj sur strato, en vendejo, aŭ stacidomo. Kiam oni enmetas moneron en mia enĵetilo, mi aŭtomate donas aĵon, ekz. teon, tabakon, bileton kaj aliajn. Kiu mi estas?

2007*3*3 Mi estas simpla aparato kun du longa maldika partoj kunigitaj ĉe la supro, uzata por skribi (desegni) cilkron. Kiu estas mi? Ĉu vi scias min en japana hiragana vorto?

2007*3*4 Mi estas bone pavimita vojo por nur aŭto kiu kuras sendanĝere kaj agrable kun granda rapido. Ĝenrale oni devas pagi por uzi min. Kiu mi estas?

2007*3*5 Mi estas loko (senpaga aŭ paga ) rezervita por provozore restigi aŭton. Tiu kiu havas privatan aŭton ofte ne facile trovas min en urbocentro. Kiu mi estas?

2007*3*6 Mi estas aparato kiu estas instalita ĉe angulo de strato, aŭ ĉe vendejo aŭ en banko. Kiam oni bezonas kontantan papermonon, oni ofte uzas min. Kiu mi estas?

2007*3*7. Mi estas substanco uzata por sanigi; kuraca substanco-enmetata en la korpon per la buŝo aŭ alimaniere. Kiam oni konsultas, apoteko donas min. Kiu mi estas?

2007*3*8 Mi estas aŭto por transporti vunditon aŭ gravan malsanulon al hospitalo. Kiu mi estas?

2007*3*9 Mi estas malmola kovraĵo de la pinto de fingro. Virinoj ofte ornamas min per diversaj koloroj. Kiu mi estas?

2007*3*10 Mi estas privata aŭ publika ejo kie oni kuracas malsanulojn aŭ vunditajn homojn. En Nagasaki urbo sin trovas multaj tiaj ejoj. Kiu mi estas?

2007*3*11 Mi estas tre maldika disketo ( ofte iom blanka) el amelo ktp, uzata por preni pulvoran medimamenton. Kiu mi estas?

2007*3*12 Mi estas iom viskoza senkolora likvaĵo kiu malsekigas la buŝon kaj efikas en la digestado. Kiu mi estas?

2007*3*13 Mi estas tre malpeza silkeca teksaĵo divers-kolora surhavebla por varmo aŭ ornamo ĉirkaŭ kolo aŭ super ŝultro aŭ kapo-haroj. Virinoj ofte uzas min. Kiu mi estas?

2007*3*14 Mi estas muzika instrumento kun kordoj frapataj per klavara mekanismo. kiu estas mi?

2007*3*15 Mi estas tre vasta tavolego de glacio en polusaj maroj. Mia surmara parto estas tre malgranda. Kiu mi estas?

2007*3*16. Mi estas longforma, ronda kaj rekta geometria figuro havanta kiel bazojn du egalajn paralelajn rondajn. Kiu mi estas?

2007*3*17. Mi estas aŭto kiu konservas multon da akvo por estingi fajron.Kiu mi estas?

2007*3*18 Mi estas grandega mar-akv-ondo per tertremo aŭ eksplodo de vulkano en maro. Mi ofte donas grandan ruiniĝon kaj malfeliĉegon ce la marbordo. Kiu mi estas?

2007*3*19 Mi estas subita spasma kaj brua elpuso de aero el la pulmoj pro ekscito de la muka membrano de la spira tubo. Japano aŭdas min "Gohon, gohon". Kiu mi estas?

2007*3*20 Mi estas 7 ciferoj kiujn oni skribas sur koverto por faciligi la distribuon de leteroj. Kiu mi estas?

2007*3*21 Mi estas la malplej longa fingro de homa mano, havanta nur du artikojn kaj kontraŭmetebla al la ceterj fingroj. Kiu mi estas?

2007*3*22 Mi estas bruo aŭdebla el nazo aŭ buŝo dum dormo. Kiu mi estas?

2007*3*23. Mi estas unu punkto en la sekvanta frazo. " Linio kies ĉiu punkto estas je sama distanco de unu punkto." Kiu estas mi

2007*3*24 Mi estas nomo de ia medikamento por influenco (gripo). Mia nomo estas nun fame-konata subite ĉi-semajne en TV. Kiu estas mi ?

2007*3*25 Mi estas ĝenerala nomo de maligna tumoro. Mi ofte atakas stomakon pulmon aŭ mamon ktp. Kiu mi estas?

2007*3*26. Mi estas ilo per kiu oni povas funkcigi aparaton (ekz televidilo, klimatizilo) de distanca loko per radiaj aŭ elektraj signoj. Kiu mi estas?

2007*3*27 Mi estas subita brua elspiro per la nazo kaj buŝo pro ekscitiĝo de la nazaj nervoj. (ofte bru-sonas KUSEN-KUSEN).

2007*3*28. Mi estas refaldita gluebla papera foloio formanta rekutangulan fermeblan saketon en kiu oni povas meti letern kaj sur kiu oni skribas adreson. Kiu mi estas?

2007*3*29. Mi estas granda malplena regiono seka sur la tero kie preskaŭ neniaj plantoj kreskas. kiu mi estas?

2007*3*30 Mi estas kvar-edra solido kies edroj estas tute samaj regulaj trianguloj. Kiu mi estas?

2007*3*31 Mi estas sekreta interkonsentita skrib-signo per la kombino el literoj aŭ ciferoj. Spiono ofte uzas min. Kiu mi estas?

2007 aprilo

2007*4*1 Mi estas ĝenerala nomo de ĉiaspecaj malgrandaj organismojn vivantaj en la maro, movante de la akvofluoj. Mi estas bona manĝaĵo de diversaj fiŝoj. Ruĝa tajdo okazas pro mia eksterordinara generado. Kiu mi estas?

2007*4*2 Mi estas konstruaĵo kun kurba plafono por reprezenti la noktan ĉielon, kun movanta iamgojn de planetojn kaj stelojn. Multaj popoloj vizitas min por amuzi kaj havi sciojn pri kosmo. Kiu mi estas?

2007*4*3 Mi estas iom mallonga ekzamena prezentado per aktoro aŭ kantisto por ke li aŭ ŝi estas taŭga ludi en teatro aŭ kanti en koncerto. Kiu mi estas?

2007*4*4 Mi estas privata libro en kiu ni ĉiutage skribas kion ni faris kaj spertis aŭ stendi fari aŭ pensi kaj impresi ion. Kiu mi estas?

2007*4*5. Mi estas tre tre malgranda sablero naskiĝinta en la nord-okcidenta regiono de ĉina kontinento. Kiam mi venas en la fluo de vento en marto, aprilo aŭ majo, japanoj ĉagreniĝas pri mi. Kiu mi estas?

2007*4*6 Mi estas tempo kiu estas ripete pasigita por ekzercado de teatraĵo aŭ mizikaĵo antaŭ publika prezento. Kiu mi estas?

2007*4*7. Mi estas tre maldika plasta lenso uzata por korekto de miopaj aŭ hipermetropaj okuloj de homoj. Oni uzas min anstataŭ okulvitroj. Kiu mi estas?

2007*4*8. Mi estas besto aŭ planto kiu havas sciencan valoron. Kaj pro tio mi estas protektata de la ŝtato, ekazemle Cuŝimajamaneko en Nagasaki gubernio. kiu mi estas?

2007*4*9 Mi estas besto, rampulo kiu estas konata per longega vermforma lango kaj per sia kapablo ŝanĝi koloron de haŭto. Kiu estas mi?

007*4*10. Oni diras ke mi estas la plej granda konstruaĵo per homaro. Mi sin trovas en norda parto de Ĉinio, tre longega ŝtona murego pli pl 2500 kilometrojn longa.Kiu mi estas?

2007*4*11. Mi estas planto vivanta en varma seka regiono. Plantoj kun karnecaj tigoj kaj branĉoj kiuj surhavas skvarmaojn aŭ pikilojn anstataŭ folioj.Kiu mi estas?

2007*4*12, Mi estas brile blanka aŭ arĝentkolora globeto estiĝanta en konkoj de iuj moluskoj. Kiu m estas?

2007*4*13. Mi estas maŝino kiu tiras vagonaron. Mi estas tirmaŝino, movata de vaporo, de aŭ elektro, servanta por la tranlokado de vagonoj sur fervojo. Kiu mi estas?

2007*4*14 Mi estas pagilo, metala aŭ papera. Mi estas tio kio oni gajnas per laboro aŭ vendante aĵojn kaj oni uzas min aĉeti aĵojn. Kiu mi estas?

2007*4*15 Mi estas tabelo de objektoj ekspozicitaj aŭ vendataj. Oni uzas min kiam oni aĉetos ion en la koresponda vendo. kiu mi estas?

2007*4*16 Mi estas supozeble subtera loko kie loĝas la animoj, bonaj aŭ malbonaj de mortintoj. Oni supozas ke ogro loĝas ĉe mi. Kiu estas mi?

2007*4*17 Mi estas enŝpucigilo de likva medikamento en la korpon de homo por kuraci malsanon. Infanoj ofte timas min. Kiu mi estas?

2007*4*18 Mi estas loko ĉiela kie justuloj ĝuas eternan feliĉon post morto.( en rakonto, kaj en relegio ). Kiu estas mi?

2007*4*19 Mi estas instrumento por pligrandigi kaj vidigi objektojn nevideblajn per nuda okulo. Kiu mi estas?

2007*4*20 Mi estas movebla ruĝa karno-randoj de la buŝo, kiu kovras la dentojn. Virinoj ofte ruĝe koloras min. Kiu mi estas?

2007*4*21 Mi estas subita, kolektiva teruro, plej ofte sen-sufiĉa kaŭzo, ekzemple en la okazo de granda fajro aŭ tertremo aŭ cunamo. Kiu mi estas?

2007*4*22. Mi estas optika instrumento por observi tre malproksimajn objektojn, precipe astrojn. Kiu mi estas?

2007*4*23 .Mi estas muzika instrumento kun kvar kordoj. Oni ludas min per arĉo tenante min sub mentono. S-ro Stradivariuso faris la plej bonajn ludilojn. Kiu mi estas?

2007*4*24 Mi estas ia figuro aŭ formo kiun oni uzas anstataŭ litero aŭ vorto. Gejunuloj ofte uzas min en poŝtelefona korespondo. Kiu estas mi?

2007*4*25 Mi estas parto de homa korpo. Mi estas tubo kondukanta la nutraĵon (manga^aĵon) de la gorĝo ĝis la stomako. Kiu estas mi?

2007*4*26 Mi estas malgranda, facile portebla pulvopafilo, tenata per unu mano dum pafado. Kiu estas mi ?

2007*4*27. Mi estas granda, homsimila simio senvosta, vivanta sur arboj en Sumatro kaj Borneo. Mia nomo signifas "homo arbara" en la lingvo malaja. Kiu mi estas?

2007*4*28 Mi estas postrestaĵo de animalo aŭ planto kiu fariĝis malmola kaj ŝanĝiĝis roko. Oni trovos min en teraj tavoloj de antikva geologia tempo. Kiu mi estas? 

2007*4*29. Mi estas facile flamiĝa travidebla kombinaĵo el kamforo kaj nitrocelulozo el kiu oni fabrikas objektojn.( ekz. ludilo, fotofilmo) Kiu mi estas?

2007*4*30. Mi estas blanka manĝaĵo. Lakto kazeigita per speciala fermento, tre saniga por intestoj. Kiu estas mi?

Text Box: Ni amas Esperanton.

        postskribo

参考にしたのは、次の辞典である。

1 Oportuna Vortaro de Ordinara Esperanto 1969

2 Plena Vortaro de Espetanto kun Suplemento 1980 

3 Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto kun Suplemento 1987

4 Sony e-Book Reader Esp-esp辞書と英英辞書と広辞苑とマイペディア

5 小型でイラストが多い子供用?のLongman Pocket English Dictionary, A first learning dictoinary

 今回改めて整理しながら読んでみると、スペルミスや明らかな入力ミスは別としても表現が不充分で、我ながら何を意図したのか疑うよう文章もあり、不手際が見つかった。一々、今日は何をテーマにしたか等を記録していないので、同じテーマでの文章が2、3月後に出たり、表現を変えたりして繰り返し取り上げていたこともあった。エス・エス辞典からの引用文に付加した自分の文章、なかなかミス入力が見つけにくく、新しくした印刷原稿を見る度に、思わぬ個所にミス、不具合が出てきて校正の困難さを実感した。

 考える?頭をひねる謎、クイズと違い、読んで意味が理解出来れば、直ぐに回答がでるのを心掛けた。幾らかでも、エスペラントの学習に役立った効果があれば、望外の喜びである。

 これからも、ささやかな、私のエスペラント学習の一環として、続けてゆきたいものと思っている。特に新版JEJの「エスペラント日本語辞典」の基本単語を読んでゆくことは、この作業の為に毎日少しだけだけれどキーを叩いて読むことであり、私自身のいい勉強になっております。

 最後に、毎日、辞書を引きながら勉強して、回答を私の携帯に送って頂いた方々に改めて心から感謝の念を捧げます。

Kiu mi estas 2

2006*11*4 Mi estas sufiĉe granda boato kiu veturas sur maro. Mi portas multajn homojn kaj ŝarĝojn al aliaj landoj. Kiu mi estas?

2006*11*5. Mi estas meblo, sur kiu oni kuŝas por ripozi kaj dormi. Nuntempe japanoj ankaŭ uzas en hejmo.

2006*11*6 Mi estas movebla el-stara parto de mano aŭ piedo. Mi havas kvin fratojn. Kiu mi estas?

2006*11*7 Mi estas skribaĵo , per kiu oni komunikas ion al alia persono. Oni sendas min per poŝto. Kiu mi estas?

2006*11*8 Mi estas pentraĵo aŭ desegno prezentanta la vizaĝon de persono. Pentristo ofte pentras sin men. Kiu estas mi?

2006*11*9 Mi estas malgrandaj akvogutoj, nokte aperintaj sur supraĵo de folioj. Kiu mi estas?

2006*11*10 Mi estas ornamaĵo, kiun oni fiksas al vesto per sen-danĝera pinglo. Virinoj ofte uzas min kiam ili el-iras sur la straton. Kiu mi estas?

2006*11*11 Mi estas granda birdo en Afriko, ne flugpova kun longaj kolo kaj kruroj, per kiuj mi povas kuri tre rapide. Kiu estas mi?

2006*11*12 Mi estas estas longa artefarita , masonita subtera voj-galerio, barita tra monto, aŭ sub rivero aŭ sub maro. Sinkansen-fervojo havas mulltajn miajn fratojn. Kiu mi estas?.

2006*11*13. Mi estas amaso da akva vaporo en la aero, proksima al la tero, mal-help-anta la vidon. Oni vidas min pli-malpli blanka. Kiu mi estas?

2006*11*14. Mi estas best-eto kun ses piedoj kaj (ofte) du paroj da flug-iloj, kiel kulo, muŝo aŭ papilio. Kiu mi estas?

2006*11*15. Mi estas la gaso spirebla kiu ĉirkaŭas la tutan teron. Sen mi preskaŭ tuta vivaĵoj sur la tero mortos. Kiu estas mi?

2006*11*16. Mi estas posta parto de la korpo kun daŭr-igo de la spino ; homoj kaj hom-similaj simioj ne havas min. Kato havas min. Kiu mi estas?

2006*11*17 Mi estas malgranda fi-insekto senflug-ila salt-eg-anta kiu suĉas sangon de homoj kaj aliaj mamuloj. Cimo estas mia kuzo. Kiu estas mi?

2006*11*18. Mi estas mamu-ulo simila al muso (rato) kun flug-iloj per kiu mi flugas en nokto por manĝaĵo. En la tago mi dormas pendante per miaj post piedoj. Mi havas relative mal-longaj oreloj. Kiu mi estas?

2006*11*19. Mi estas pli-malpli ronda parteto de planto, el kiu kreskas floro aŭ folio. Kiu mi estas?

2006*11*20 Mi estas naĝanta birdo kun egale larĝa beko kaj mal-longa kolo, ofte tenata en korto. Mi naĝas grupe en rivero aŭ korto. Kiu estas mi ?.

2006*11*21. Mi estas mova parto de fiŝo. Per mi fiŝo povas naĝI bone kaj rapide. Kiu mi estas?

2006*11*22. Mi estas elektra aparato malgranda kiu aŭdigas nur sonojn, kiuj alvenis al ĝi kiel eletromagneta signalo el iu centro. Per mi oni povas aŭdi ĉiutagajn novaĵojn kaj ĝui muzikojn. Kiu estas mi?

2006*11*23 Mi estas parto de la homo aŭ besto, en kiu estas glandoj produktantaj lakton por nutri idon. Kiu estas mi?

2006*11*24 Mi estas tub(et)o en la korpo, tra kiu fluas sango de la koro al aliaj organoj. Kiu estas mi?

2006*11*25 Mi estas tre divers-forma organo de planto, ordinare verda kaj mal-dika, kiu kreskas sur tigo kaj plej-ofte servas por asimili karbon-acidon de la aero, necesa por la nutriĝo de la planto. Kiu estas mi?
2006*11*26. Mi estas monto kiu havas aperturon ĉe pinto tra kiu venas fajro, fumo, vaporo kaj gaso. Japano havas multajn miajn kamaradojn.Kiu estas mi?

2006*11*27. Mi estas flua graso, por manĝaĵo aŭ por faciligi la maovadon de maŝino. Kiu mi estas?

2006*11*28. Mi estas mova parto de la korpo el fibroj, kiuj ebligas movojn en la korpo kaj de la korpo. Viro kiu akiras ĉi-tian fortan movan forton en brakoj , estas lerta en roko-gimnastiko. Kiu mi estas?

2006*11*29 Mi estas konstruaĵo, kie oni el-montras kolekton da objektoj aŭ dokumentoj, koncernantaj bel-artojn , sciencojn aŭ metiojn
kaj koncernas sciencan matrialojn. Kiu mi estas?

2006*11*30. Mi estas malgranda homa figuro, el tre diversaj materialoj, servante kiel lud-ilo por infanoj. Mia amiko kiu venas el Usono, havas bluajn okulojn. Kiu mi estas?

2006 decembro

2006*12*1. Mi estas ĝoja atendo kun fido ke okazas io bona kion oni deziras. Kun mi oni povas klopodi, studi kaj ĝui vivadon. Sen mi hama viva estonto estas mal-luma. Kiu mi estas?

2006*12*2. Mi estas insekto-manĝa ramp-ulo kun longa vermforma lango. Mi povas ŝanĝi la koloron de mia haŭto , kuzo de lacerto. Kiu mi estas?

2006*12*3. Mi estas mak-mola pinta, sen-denta makzelo(buŝo) de birdo. Mi ests parto de birdo per kiu mi povas manĝi. Kiu mi estas?

2006*12*4. Mi estas birdo kun forta beko per kiu mi hakas kavaĵon en arboj por trovi insektojn aŭ fari nestojn. Kiu mi estas? Se vi ne povas trovi taŭgan esprantan vorton, respondu en japana lingvo.

2006*12*5. Mi estas meblo por manĝi, skribi aŭ labori sur ĝi,, kun horizonta supra surfaco, kaj pluraj (ofte kvar) piedoj. Kiu estas mi ?

2006*12*6. Mi estas ronda legomo kun flava felo kaj blanka interno. Mi havas fortan flaron kaj guston. Mi estas manĝebla kuirite aŭ ne-kuirite. Kiu mi estas?

2006*12*7. Mi estas preskaŭ-blinda mam-ulo mannĝanta insektojn loĝanta en sub-teraj tuneloj kiujn mi mem fosas?. Kiu mi estas?

2006*12*8 Mi estas glata brila surfaco re-sendanta lumon; glata objekto en kiu oni povas vidi sin. Virinoj ofte uzas min kiam ili eliras. Kiu estas mi?

2006*12*9. Mi estas longan denton kiel tio de elefanto. Sendu mian nomon espeante kaj japane. Ĉu vi scias aliajn bestojn kiuj havas tian longan denton? Se vi ne trovas en esperanto, sendu en japana lingvo.

2006*12*10. Mi estas akv-ujo ordinare vitro-vanda, en kiu oni tenas vivantajn diversajn fiŝojn, mar-bestojn kaj akvajn plantojn. Kiu mi estas?

2006*12*11. Mi estas malgranda insekto (ĉirkaŭ 10mm) ofte vivas en libro kaj manĝas paperon. Kiu mi estas?

2006*12*12. Mi estas bone kaj bele oportune konstruita granda domo, kie vojaĝantoj povas pagante loĝi kaj plej ofte ankaŭ manĝi. Nuntemte en tia loko oni havas bankedon por edziĝo-festo, kaj aliajn diversajn kusidegojn. Kiu mi estas?

2006*12*13. Mi estas paser-forma birdo kiu trile kantas dum supren-levi-ĝanta flug-ado super kampoj en printempo. Mi vivas sur kampoj kaj havas tre longan rektan postan ungegon. [Hinto en ĉina litero=nubo pasero]

2006*12*14. Mi estas kun-frap-ado de mano unu kontraŭ alia por montri laŭdon, aŭ aprobon aŭ entuziasmon. Kiu mi estas?

2006*12*15. Mi estas ĝenerala nomo de manĝebla ĝardena herbo(escepte de sukaj kaj de spicaj herboj). ekzemple, brasiko, karoto,terpomo, pizo,laktuko. Kiu mi estas?

2006*12*16.. Mi estas super-natura est-ulo aŭ estaĵo de malbono.( ekzemple satano en kristanismo), plej alta spirito de malbono, ribelinto kontraŭ Dio kaj tent-anto de homaro. Kiu mi estas?

2006*12*17. Mi estas nigra kovraĵo , miksita kun inerta materialo kaj moligebla per varmigado, uzata por surkovri stratojn aŭ vojojn. Kiu mi estas?

2006*12*18. Mi estas tre granda mamulo, dik-haŭta, malgracia, senhara, mal-long-pieda besto, viavanta en riveroj kaj lagoj en Afriko. Mi ankaŭ loĝas en zoologia ĝardeno. Kiu mi estas?

2006*12*19. Mi estas birdo parenca al la koko, sed kun longaj, bel-koloraj vost-plumoj. En la japana fabelo mi iris al Onigaŝima kun S-ro Momotaro. Kiu estas mi?

2006*12*20. Mi estas ŝtata administracio komitata gardi la publikan ordon kaj sekurecon. Kobanŝo estas eble speciala urba gardejo en Japanio. Kiu mi estas?

2006*12*21. Mi estas konstruaĵo, en kiu oni prezentas dramojn kaj spektaklojn pere de aktoroj, kantistoj, dancistoj aŭ marionetoj. Kabukiza estas unu el tiaj konstruaĵoj. Kiu mi estas?

2006*12*22. Mi estas interna parto de la kolo, per kiu oni glutas kaj spiras, konsistanta el la faringo kaj la en-ireyo de ezofago kaj laringo. Kiu mi estas?

2006*12*23. Mi estas bela al-parolo ĉe al-veno kaj for-iro, ekzemple bonan tagon, bonan nokton, ĝis la revido. [ momtro al iu, per gesto aŭ formulo por esprimi estimon aŭ respekton aŭ kon-at-ec-on ]. Kiu mi estas?

2006*12*24. Mi estas foresto for de la loko de krimo, pruvita per la ĉe-esto en alia loko je koncerna tempo. Mi aperas mult-foje en detektivaj noveloj. Kiu mi estas?

2006*12*25. Mi estas peza metala (ofte fera) ilo kun du aŭ pluraj hok-egoj, kiun oni en-akvigas por fiksi ŝipon aŭ boaton. Kiu mi estas?

2006*12*26. Mi estas et-grajna sedimento, ofte en formo de glu-eca, knedebla tero. Mi estas uzata por skulptado kaj kiel materialo por brikoj kaj vazoj. Geknaboj faras lude diversajn aĵojn per manoj uzante min. Kiu mi estas?

2006*12*27 Mi estas la plej simpla kaj plej malgrnda formo de vivo. Mi loĝas mult-nombre en aero, akvo, kaj grundo (tero), kaj ankaŭ en viva kaj morta estaĵo kaj planto. Mi ofte kaŭzas diversajn malsanojn. Kiu mi estas?

2006*12*28. Mi estas plata (apud-doma) elstar-aĵo ĉe la fasado de domo, ĉirkaŭita per balustrado aŭ krado kaj komunikiĝanta kun la interno. Kiu mi estas?

2006*12*29. Mi estas sankta libro de la kristanoj, entenanta la Malnovan (hebrean) kaj la Novan (helenan) Testamentojn. Kiu mi estas?

2006*12*30. Mi estas el-stara parto de la korpo inter ŝultro kaj mano. Kiu mi estas?

2006*12*31.. Mi estas koloraj strioj en la ĉielo, kiam estas suno kaj pluvo. Kiu mi estas ? Ĉu vi scias la kolorojn?

2007 januaro

2007*1*1. Mi estas publika libraro,ĉambro aŭ domo kie oni povas legi aŭ prunti librojn. Ĉiu urbo, univeritato kaj lernejo havas min. Kiu mi estas?

2007*1*2. Mi estas parto de domo disigita de aliaj partoj per muroj, restadejo inter kvar muroj. Ordinala domo havas 47 miajn kamaradojn. Kiu mi estas?

2007*1*3. Mi estas horizonta tabulo aŭ plato por sur-meti objektojn, ekzemple libro, vazo aŭ horloĝo. Kiu mi estas?

2007*1*4. Mi estas malgranda akvo-veturilo por esti pelata per remiloj. Mi ofte loĝas ĉe lageto en plezur-ĝardeno. Oni ĝuas remadon prunte min. Kiu mi estas?

2007*1*5. Mi estas linio de tuŝo inter akvo kaj tero. la tero ĉe maro, lago aŭ rivero. Oni ĝuas fiŝi per fiŝkanon ĉe mi apud rivero. Kiu mi estas?

2007*1*6. Mi estas har-aro kiu kreskas sur mentono kaj vangoj de vira vizaĝo. Ĉiu araba matura viro posedas min. Kiu mi estas?

2007*1*7. Mi estas persono kiu merite razas aŭ tondas barbon kaj kap-harojn de viro. Kiu mi stas?

2007*1*8 Mi estas longforma volvaĵo el sekigitaj tabak-folioj por fumi. Oni diras ke angla eks-ĉef-ministro Winston Chuchill tre amis min. Kiu mi estas?

2007*1*9 Mi estas oblikva ter-surfaco je unu flanko estas alta kaj je la alia flanko estas malalta. Nagasaki urbo havas multajn stratojn de mia kamadado. Kiu mi estas?

2007*1*10 Mi estas unu el la blankaj aĵoj en buŝo, per kiuj oni mordas kaj maĉas manĝajojn kaj aliajn. Maljunulj ofte perdas kelkajn de miaj kamaradoj. Kiu mi estas?

2007*1*11. Mi estas planta pikalo pli-malpli konus-forma kaj rigida. Mi pikas haŭton. Tigoj de rozo kaj folioj de kardo havas multe miajn kamaradojn. Kiu mi estas?

2007*1*12 Mi estas la plej uzata metalo, griz-blua malmola, tre uzta en la industrioj por fari sipojn,relojn, tuboj, kaj aliajn. Magneto altiras min. Kiu mi estas?

2007*1*13 Mi estas filo de la samaj gepartoj.( rilate al alia filo). Kiu mi estas?

2007*1*14 Mi estas maldolĉa (amara) verde flava digesta suko kontinue sekreciata de la hepato. Kiu mi estas?

2007*1*15 Mi estas nature aŭ arte ŝirmita loko ĉe la bordo de maro aŭ rivero, kie ŝipoj povas rifuĝi, en- kaj el-ŝarĝi. Kiu mi estas?

2007*1*16 Mi estas mallonga vira vestaĵo de la supra parto de la korpo, sur ĉemizo. Kiam oni surmetas min oni uzas kravaton. Kiu mi estas?

2007*1*17 Mi estas arte-farita akvo-vojo por en-landa navigado. Mi estas fama en Panamo kaj Suezo. Kiu mi estas?

2007*1*18 Mi estas pendanta regulilo de mur-horloĝo, aŭ longa pezaĵo pendata je fiksa punkto kaj balanciĝanta ( svingiĝanta ) tien kaj reen laŭ egalaj temperoj. Kiu mi estas?

2007*1*19 Mi estas ring-forma kun-plektaĵo el floroj; signo de reganto, granda metala ringo kun multe-kostaj ŝtonoj por uzo sur kapo. Kiu mi estas?

2007*1*20 Mi estas kalkŝtono pulvorigebla stangeto el tiu aŭ simila substanco por skribi sur nigra tablo en lernejo. Kiu mi estas?

2007*1*21 Mi estas guto de akvo kiu fluas el la okuloj , kiam iu ploras. Kiu mi estas?

2007*1*22 Mi estas bon-odora substanco solvita en alkoholo aŭ oleo. Oni uzas min kiel kosmetik-aĵo. Virino ofte uzas min sur vesto aŭ sur korpo. Kiu mi estas?

2007*1*23 Mi estas bongusta tre populara frukto de arbo, ronda, ruĝa aŭ flava. Mi ankaŭ aperis en la populara kanto kiun faris S-ro Sato Haĉiro. Kiu mi estas?

2007*1*24 Mi estas granda reĝa tombo en Egiptujo, kun kvadrata bazo kaj triangulaj flrankoj. Kiu mi estas?

2007*1*25 Mi estas eksploda pulvoro el miksitaj salpetro, karbo kaj sulfuro. Mi estas uzata por bombo aŭ fajraĵo. Kuzo de dinamito. Kiu mi estas?

2007*1*26 Mi estas longaj feraj stangoj servantaj duope sur kiuj ruliĝas la radoj de vagonaroj aŭ tramoj. Min uzas la tramoj en Nagasaki Urbo. Kiu mi estas?

2007*1*27 Mi estas folio aŭ libreto kun mencio de tagoj, semajnoj, monatoj de unu jaro aŭ de pluraj jaroj. Ĉiu domo havas min almenaŭ unu. Multaj homoj havas kajeron en kies paĝo sin trovas mi. Kiu mi estas?

2007*1*28 Mi estas komuna nomo por ruĝa, blua, verda, flava,.*****. Ĉielarko havas miajn sep fratinojn. Kiu mi estas?

2007*1*29 Mi estas komforta kanapo kun kusenoj por 3-4 pesonoj. Kiu mi estas?

2007*1*30. Mi estas bongusta dolĉa blanka substanco. Kiam oni uzas kafon, oni ofte uzas min. Kiu mi estas?

2007*1*31 Mi estas supren-levita tuko per kiu vento puŝas boaton antaŭen. Kiu mi estas?

2007 feburaro

2007*2*1. Mi estas molaj haroj de ŝafo el kiuj oni faras vestojn. Kiu mi estas?

2007*2*2 Mi estas ligno-manĝa insekto, vivanta en grandaj popoloj en arboj aŭ traboj. Mi estas malamiko kontraŭ japanaj domoj faritaj el ligno. Kiu mi estas?

2007*2*3.Mi estas trinkaĵo el sekigitaj folioj devenanta el Ĉinio. Multaj japanoj trinkas min post manĝo. Kiu mi estas?

2007*2*4 Mi estas blanka materialo, sur kiu oni skribas letrojn kaj presas librojn aŭgazetojn. Jis-normo (Japana Industria Normo) havas ekzemple B4, A4 ktp. Kiu mi estas?
2007*2*5 Mi estas blanka substanco, uzata por doni guston al manĝaĵo. Kuiristo uzas min pli ofte ol sukero. Kiu mi estas?

2007*2*6 Mi estas folio (ofte papera) gluita sur muro aŭ fosto, por anoncii okazaĵon. Kiu mi estas?

2007*2*7 Mi estas parolsono, kiu povas formi silabon; litero, kiu indikas sonon, en Esperanto kaj Japana lingvo [a, e, i, o, u]. Kiu mi estas?

2007*2*8 Mi estas eksploda substanco, konsitanta el nitroglicerino kaj neŭtra substanco. S-ro Alfred Bernhard Nobel elpensis min. Kiu mi estas?

2007*2*9 Mi estas flava kantbirdo en ordo de paseroj, ofte tenata en kaĝoj, konebla per diversaj flavaj koloroj kaj per trila kanto. Kiam mi forgesis kanton mi estis forĵetita en vepron en japana infana kanto. Kiu mi estas?

2007*2*10 Mi estas nigra birdo divers-manĝa. Oni diras ke mi estas plej saĝa en la tuta birdo-specoj. Mi ankaŭ aperas en japana infana kanto. Kiu mi estas?

2007*2*11. Mi estas altegaj herboj kun lignecaj kavaj ŝalmoj, uzataj por konstruaĵo kaj meblo Mia infana stato estas manĝebla bonguste. Kaguja-hime iam loĝis en mia trunko en rakonto. Kiu mi estas?

2007*2*12. Mi estas tute for-brulintaj, ordinare griz-koloraj, polv-ecaj restaĵoj post fajro. Kiu estas min?

2007*2*13. Mi estas fenomeno de brulado kiu donas lumon kaj varmon, ofte fumo. Nur homo povas uzi min. Kiu mi estas?

2007*2*14 Mi estas meza zono de la terglobo. Mi estas imagita ronda linio ĉirkaŭ la tero, same malproksima de la norda kaj suda polusoj. Kiu estas mi?

2007*2*15. Mi estas ligna paceto ŝmirita per fosforo aŭ speciala substanco, kiu ekbrulas per frotado. Nuntempe oni iom malofte uzas min. Ĉu ne? kiu mi estas

2007*2*16. Mi estas rekompenca mono aŭ objekto por tiu, kiu gajnis en konkuruso aŭ vekis en konkuro. Kiu mi estas?

2007*2*17 Mi estas maŝino por transporti homojn aŭ varojn supren kaj malsupren. Altega konstruaĵoj nepre necesas min. Multaj konstruaĵoj havas miajn kamaradojn kiujn oni povas movi supren aŭ malsupren per simple premi butunojn. Kiu mi estas?

2007*2*18 Mi estas akvo-similaj gutoj tra la poroj de la haŭto pro forta laboro, varmego aŭ timo. En varmegaj tagoj oni facile havis min. Kiu mi estas?

2007*2*19. Mi estas movebla ŝtuparo kiu portas homojn inter malsama etaĵo de granda konstruaĵo. Magazeno instalas miajn kamaradojn. Kiu mi estas?

2007*2*20. Mi estas la unua forta suda vento kiu blovas post la unua tago de printempo laŭ kalendaro.(立春、Ĉi jare 4a de feburaro Ofte mi blovas tiel forte kiel tajfuno. Kiu mi estas? Bonvole respondu en japana lingvo.

2007*2*21. Mi estas bongusta solida pasto, farita el kakao, sukero kaj aromaĵoj. En Japanio ( strange al mi ) virinoj aĉetas miajn kamaradojn por iliaj amatoj en la tago de Valentino. Kiu mi estas?

2007*2*22. Mi estas skatoro kun fenestretoj por ŝirmi kandelon aŭ alian lumilon kontraŭ vento kaj pluvo. Nun oni festas unu festivalon kun multaj miaj kamaradoj en Nagasaki urbo.. Kiu mi estas?

2007*2*23. Mi estas aŭto por alporti vunditon aŭ gravan malsanulon al hospitalo. Kiam oni bezonas min, oni uzas telefon-numeron 119. Kiu mi estas?

2007*2*24 Mi estas harmonia agrabla plaĉa kombino de sonoj (sinsekvaj kaj samtempaj) de sama aŭ diversaj altecoj farataj per voĉo aŭ instrumento. Multaj homoj amas min, Oni ĉiutage aŭdas min en radio kaj en televido. Kiu estas mi?

2007*2*25.. Mi estas varmo-kvanto; tio, kio oni mezuras per gradoj. Celsius aŭ Farenhejtoj F °aŭ Kelvino (K). Kiu mi estas?

2007*2*26. Mi estas malgranda kubo el ligno, plsatiko ktp, kun malsamaj numeroj sur 6 flankoj. Oni uzas min el ludo de ŝanco. Kiu estas mi?

2007*2*27. Mi estas deviga pago de regnanoj al la ĝneralaj bezonoj de ŝtato, urbo ktp. Oni devas pagi por sano, petrolo, tabako, alkoholaĵo, salajro, kaj aliaj. Kiu mi estas?

2007*2*28 Mi estas cifero de mezurilo. Kuracisto mezuris min je brako. Ge-maljunuloj ofte tro zorgas pri mi. Kiam cifero estas alta, ili timas cerbo-infarkton. Kiu mi estas?

Kiu mi estas 1

Kiu mi estas? について

 

平成18年7月5日、エスペラントの学習を初めて間もない方に、毎日少しでも学習の時間が持てるようにとの希望から携帯電話でエスペラントの短文を読んで貰う為に始めたものである。大本エスペラント普及会の講師、田淵八州雄氏が1993年8月に発行された「Hej,AMIKOJ エスペラント初級練習問題」の最初に

Mi estas besto. Mi loĝas en Afriko kaj Hindio. Mi havas longan nazon kaj grandajn orelojn. Miaj okuloj estas malgrandaj. Kiu mi estas?

を見つけて、これはいい。これを携帯で送って回答を求めようと思いたった。当時彼等は三宅史平氏編のエスペラント小辞典しか持ち合わせがないので、「答」の単語はこの辞典の後半にある約60頁の和エス小辞典にあるものから選択することにした。参考までに田淵さん本から引用した8つの短文を紹介すると

  Mi loĝas en Ĉinio. Mi laĝas ankaŭ en zoologia ĝardeno. Mi estas populara en zoologia ĝardeno. Mi ŝatas etbambuon. Mi estas blanka kaj nigra. Kiu mi estas?

  Mi povas flugi tre rapide. Per flugiloj mi povas flugi. Sed mi NE estas birdo! Mi povas flugi al Novjorko, Moskvo, Parizo, Londono... Kiu mi estas?

Mi povas kuri rapide. Miaj dentoj estas akraj. Mi estas forta. Mi estas reĝo de bestoj. Kiu mi estas?

Mi povas kuri rapide. Mi havas 4 piedojn. Sed mi NE estas besto. Mi trinkas benzinon. Kiu mi estas?

Mi povas kuri tre rapide. Mi povas iri pli rapide ol jeto, ol spacoŝipo. Mi povas kuri plej rapide. Mi povas iri al la luno en ĉirkaŭ 1.3 sekundoj. Kiu mi estas?

  Mi estas tre bela. Oni amas mian ĉarman kaj enigman rideton. Mi estas belulino kun la plej ĉarma rideto. Mi loĝas en la muzeo en Parizo. Kiu mi estas?

これからあとは、自分で創作しなければならない。 猫、鷲、海、歯 など簡単なものが終わった後は、主題にするものの選択に苦しみ約一年経ったこの頃は毎日難渋状態、然し結構小生自身のエスペラントの学習になっている。去年6月新しい「エスペラント日本語辞典、TEJ」が発行されたあとは、この中の基礎単語(Oportuma Vortaro de Ordinara Esperanto に指定された 259語)の説明文を毎日読んで貰う意味で付加することにした。材料が決まらない時には、パソコンに入力する原稿作成に1時間ほども費やすこともある。自分自身の学習にもなっております。

最近の例を2、3あげてみます。

2007*5*2*A. merkredo. Mi estas parto de medicino pritraktanta la kuracadon de malsanoj per opracioj.( ekzemple, malfermi ventron ). Kiu mi estas?
2007*5*2*B. 基礎単語。homo=human being, man; 2=(神、動物に対して)人間、matura homo=成人。La homo estas mortema.=人間は死ぬ運命にある。Finfine li estis ankaŭ homo=しょせん彼も人の子だった。

2007*5*3*A. ĵaŭdo. Mi estas objekto aŭ mono por tiu, kiu gajnis en konkurso aŭ vekis konkurso. Kiu mi estas?
2007*5*3*B. 基礎単語。 homo=human being, man: 3=(一人ひとりの)人、人物。saĝa homo=賢明な人。Tie staris deko da homoj=そこに人が十人ほど立っていた。

2007*5*4*A. vendredo. Mi estas ia arto kiu virinoj ofte kolorigas siajn ungojn de fingroj. Kiu estas mi?
2007*5*4*B. 基礎単語。homo=human being, man; 4=部下、家臣。miaj homoj en la firmao=会社で私の部下。

   

初めは、携帯のメール画面から問題文を送っていたが、記録が長く保存出来ないのでパソコン画面か私の携帯に送り、それをコピーして各人の送ることにした、現在パソコンに残っているものを参考までに掲載しました。

2006*8*13 Mi estas kuzo de ĉevalo, kun longaj oreloj kaj vosto kiel bovo. Mi blekas kaj aperas en la fabeloj de S-ro Grimm. Kiu mi estas?

2006*8*14 Mi estas malgranda birdo kun malongaj piedoj. Mia amiko povas reveni al sia nesto de malproksima loko ekzemple 100km distanca. Mia blanka amiko estas amata kiel simbolo de paco. Kiu mi estas?

2006*8*15. Mi estas malganda besto kun dika hirt-hava vosto,kiun sidante tenas rekta post la dorso .Mi povas tre lerte grimpi kaj saluti sur arboj kaj manĝas precipe nukojn. Kiu mi estas?

2006*8*16 Mi havas ok brakojn kun po 2 vicoj da suĉiloj sur la brakoj. Infano ofte prenas mian abdomenon por kapo. Kiu mi estas?

2006*8*17. Mi estas rabo-birdo kun kurba beko kaj akra vido. Mi estas uzata kiel simbolo de milita emblemo. Mi estas "reĝo de la birdoj". Kiu estas mi?

2006*8*18, Mi estas du-rada vetur-ilo sen motoro. Oni rajdas min. Oni uzas min por amuzi, por iri aĉetado. Kiu mi estas?

2006*8*19 Mi estas ok-pieda besto kiu lerte faras reton el tre maldikaj parte glu-ecaj fadenoj. Mi manĝas insektojn kapt-itajn per reto. Kiu mi estas?

2006*8*20. Mi estas rabo-besto kun pintaj oreloj kaj longa, dika, blankpinta vosto kaj ordinale kun ruĝ-bruna felo. Mi estas vigla en nokto kaj manĝas ratojn kaj malgrandajn birdojn. Homo pensas ke mi estas ruza kuzo de hundo. Kiu mi estas?

2006*8*21.. Mi estas delikata mar-fiŝo kun bon-gusta roz-kolora karno, oridinale vivanta en maro sed por frajo mi revenas al la rivero kie mi naskiĝis Kiu mi estas?.

2006*8*22. Mi estas longa frukto de tropika arbo kun tre facile dis-ŝirebla ŝelo kaj kun blanka, dolĉa, mola karno uzata kiel nutr-aĵo. Simio en zoologia ĝardeno maĝas min kun ĝojo. Kiu mi estas?

2006*8*23 Mi estas tropika birdo kun brilaj divers-koloraj plumoj kaj hoka beko, kapabla imiti ĉiu-specajn kriojn kaj homan paloron. Kiu mi estas?

2006*8*24 . Mi estas pikanta insekto kies piko estas dolora,kelkaj specioj transportas malsanojn kiel ekzemple malarion. Kiu mi estas?

2005*8*25, Mi estas granda primitva birdo kun longaj kolo kaj kruroj, ne povas flugi, vivas en stepo en Afriko. Kiu mi estas?

2006*8*26 Mi estas planto kun karn-ecaj tigoj kaj branĉoj, kaj sur-havas skvarmojn aŭ pik-ilojn anstataŭ folioj, vivas en seka lando en nord-suda

amerika kontinento. Mia floroj estas flava, ruĝa aŭ blanka. Multaj formoj estas subvitre kaj ĉambre kultur-ataj. Kiu mi estas?

2006*8*27. Mi estas mam-ulo re-maĉula kun ekster-ordinare longaj kruroj kaj kolo. En Japanio mi vivas en zoologia ĵardeno. Kiu mi estas?

2006*8*28. Mi estas besto kiu povas ŝanĝi la koloron de sia haŭto. Mi havas long-egan verm-forman langon, kuzo de lacerto. Kiu mi estas?

2006*8*29. Mi estas folio aŭ libr-eto kun mencio de tagoj, semajnoj kaj monatoj de unu jaro, ofte kun indikoj de festoj,eventoj ktp. Kiu mi estas?

2006*8*30. Mi estas antarkta mara birdo kiu ne povas flugi. Mi estas populara en akvario. Mi povas sur tero stari kvazaŭ homo. Kiu mi estas?

2006*8*31. Mi estas likvaĵo kiun homo ĉiu-tage trinkas. Mi troviĝas en pluvo, maro kaj riveroj. Kiu mi estas?

     2006 septembro

2006*9*1.. Mi estas sen-flora,sen-folia mal-alta sporo-planto kiu aperas post pluvo sur pur-ita arbo. Mi estas ofte ombrelo-forma. Kelkaj specioj estas manĝeblaj. Kiu estas mi?

2006*9*2.. Mi estas granda kvanto da akvo en eretoj pendanta supre en la aero. Mi kaŝas parte la ĉielon. Mi estas tio el kio falas pluvo. Kiu estas mi?

2006*9*3 Serio da bildoj kaj scenoj, aperantaj al dorm-anta persono. Homo spertas strangan aŭ teruran tra-viv-aĵojn dum dormo. Kio estas tiu-ĉi sperto?

2006*9*4. Ĉiu domo havas min. Ŝte-listo uzas min por en-iri kaj el-iri. Mi estas aperturo en dom-muro por en-lasi lumon kaj aeron. Kiu mi estas?

2006*9*5. Mi estas malgranda blanka baston-eto, uzata por skribi sur nigra surfaco. Oni uzas min ofte en lern-jo sur nigra tabulo. Kiu mi estas?

2006*9*6.. Mi estas malgranda privata ĉambro kiun ĉiu domo havas..Sen mi homo ne povas vivi komforte. Publika loko instalas tiajn lokojn. Kiu mi estas?

2006*9*7 Mi estas glata brila vitro kun arĝenta dorso en kiu ni povas vidi sian vizaĵon, tamen turn-ante dekstre-maldekstren. Kiu mi estas?

2006*9*8. Mi estas akva fel-hava mamulo kiu manĝas fiŝojn. Alia nomo estas "mara hundo". Mi havas multajn speciojn, kelaj povas vivi sur lando.En Japanio unu aperis en rivero kaj li estis tre populara, nomata "Nakaĉan".. Kiu mi estas?

2006*9*9. Mi estas akvo fal-anta el nuboj en la formo de guto. Kiu mi estas?

2006*9*10 Mi estas loko meze en la dezerto kie estas akvo kaj kie plantoj kreskas. Kiu mi estas?

2006*9*11. Mi estas tuko (ŝtufo) ŝov-ebla aŭ lev-ebla antaŭ fenestroj. Per mi oni povas ŝirmi aŭ kaŝi ion. Kiu mi estas?

2006*9*12. Mi estas flava metalo plej valora, uzata al orman-aĵoj, edz-ecaj ringoj, kaj mone-roj. Mi estas pli-aĝa frato de arĝento. Kiu mi estas?

2006*9*13. Mi estas meblo por sidi por unu homo. Ĉiu domo uzas min en kuir-ejo aŭ en manĝoĉambro. Kiu mi estas?

2006*9*14. Mi estas birdo kies vir-besto povas vent-um-il-forme etendi sian bel-koloran voston kovr-itan de brilaj, okul-formaj makuloj. Mi ofte loĝas en zooligia ĝardeno. Kiu mi estas?

2006*9*15. Mi estas ruĝa flu-aĵo en la tuboj de la korpo. Kiam oni vundas mi el-fluas el vundo. Kiu mi estas?

2006*9*16.Mi estas vad-birdo el la ordo de pelikan-formaj birdoj, kun longaj, maldikaj kruroj kaj kolo, kun granda pika beko, vivanta ĉe marĉoj kaj riveroj. Kiu mi estas?

2006*9*17. Mi estas granda rabo-besto kiu pasi-gas la vintron dormante sub neĝo Mi kaptas salmojn kiuj supren-iras riveron por fraj-ado. Kiu mi estas?

2006*9*18, Mi estas maŝino por transporti homojn ĝis la diversajn etaĝojn de domo aŭ konstruaĵoj. Tertremo estas mia malamiko. Kiu mi estas?

2006*9*19 .Mi estas brila fajra sparko en ĉielo pro elektro inter nuboj kaj tero. Kiam mi agas, granda sono okazas. Kiu mi estas?

2006*9*20 Mi estas sako en la korpo kien iras manĝaĵoj por esti digestataj. Bovo havas kvar tiajn sakojn por re-maĉi. Kiu mi estas?

2006*9*21.Mi estas blanka dolĉa likvaĵo el mamo de homo aŭ besto, kiun trinkas tre juna ido. Kiu mi estas?

2006*9*22. Mi estas pag-ilo ,metala aŭ papera. Kiam oni aĉetas aŭ vendas ion oni uzas min. Kiu mi estas?

2006*9*23. Mi estas tre granda mam-ulo, kun formo de fiŝo, vivanta en la oceanoj. Nuntempe mia viando malmulte aperas en vendejo. Kiu mi estas?

2006*9*24 Mi estas parto de la vizaĝo kun truoj tra kiuj oni spiras kaj rimarkas odoron. Kiu mi estas?

2006*9*25. Mi estas lum-ig-ilo el besta graso aŭ vakso aŭ minerala graso. Kiam elektra paneo okazas per tajfuno oni uzas min por lumo. Kiu estas mi ?

2006*9*26. Mi estas nigra centra parto de okulo tra kiu la lumo en-iras. Kiu mi estas?

2006*9*27 Mi estas blanka malpeza floko el frostiĝinta akvo kiu falas el ĉielo. Mi estas abunda en malvarma loko.

2006*9*28. Mi estas parto de maro kiu kurbe eniras en la teron. En japana lingvo la el-parolo de mi estas simila al voj-sono de hundo. Kiu estas mi?

2006*9*29. Mi estas ĉiutaga gazeto kiu en-havas novaĵojn, artklojn, reklamojn, ktp. Multaj homoj legas min ĉiu-matene. Kiu mi estas?

2006*9*30 Mi estas la ekstema parto de la brako. Per mi oni povas preni ion, skribi literojn kaj uzi porteblan telefonon. Kiu mi estas?

2006 oktobro

2006*10*1 Mi estas bruna aŭ nigra trinkaĵo el muelitaj rostitaj semoj de tropika arbo. Multaj homoj amas mian odoron kaj guston ĉiu-matene. Kiu mi estas?

2006*10*2 Mi estas dek-pieda krustca akvo-besto. Mi ne povas iri antaŭen sed flanken. En japana rakonto mi atakis simion. Kiu mi estas?

2006*10*3 Mi estas ĉio kion oni portas kovri la korpon (por varmo) ,ekzemle jako,pantalono aŭ bluzo. Mi estas farita el katuno, silko aŭ nilon. Kiu mi estas?

2006*10*4.Mi estas birdo parenca al la koko, sed kun longaj,belkoloraj vostplumoj. Mi iris al Onigaŝima kun Momotaro. Kiu mi estas?

2006*10*5 Mi estas mola organo en la kapo, per kiu oni povas pensi kaj senti. En homo mi estas plej bone progrsigita kaj disvolvita. Kiu mi estas?

2006*10*6. Mi estas firma (sed rompebla), malmola kalkeca parto en la korpo de homo aŭ besto. Supozu min per vorto "skeleto " Kiu mi estas?

2006*10*7. Mi estas profunda fos-ita truo en la tero, el kiu oni prenas akvon. Kiu mi estas?

2006*10*8. Mi estas kulturita kampo en urbo kun ornamaj arboj,arbetoj, herbaroj kun floroj. Gekanboj povas tie ludi sen-danĝere. Kiu mi estas?

2006*10*9 Mi naĝas en rivero, lago kaj maro. miaj spi-organoj estas brankoj. Sin trovas mltegaj specioj en la mondo. Japano amas manĝi min. Kiu mi estas?

2006*10*10 Mi estas sin-sekvaj muzikaj tonoj bel-sonaj, agrabla por la orelo.Oni skribas min per muzik-notoj. Kiu mi estas?

2006*10*11. Mi estas densa flav-eta likv-aĵo en malsana loko de la korpo, produkt-iĝanta en absceso. Japan-lingve el-parolo de mi estas sama tio de maro. Kiu mi estas?

2006*10*12 Mi estas mam-besto kiu nokte vigle vivas en kampo aŭ arb-aro. Mi estas sovaĝa porko. Kiu mi estas?

2006*10*13. Mi estas lud-ilo en formo de homo. Juna knab-ino tre amas min. Kiu mi estas?

2006*10*14 Mi estas unu ago de homo; larĝa mal-fermo de buŝo (kun en-spiro kaj el-spiro) pro enuo. Signo de lac-eco aŭ dorm-emo. Kiu mi estas?

2006*10*15 Mi estas ronda kav-eto meze de la ventro. Mam-ulo havas min. Kiu mi estas?

2006*10*16. Mi estas sen-kolora likvaĵo el haŭto pro per-forta labor-ado aŭ varm-ego, aŭ timo. Oni havas min ofte en varma somera tago. Kiu mi estas?

2006*10*17.Mi estas noto pri la loĝejo por montri kien letero trans-port-enda. Pri mi oni skrivas straton, numeron, urbon, kaj landon. Kiu mi estas?

2006*10*18 Mi estas sento en la lango kiam oni manĝas manĝaĵojn. Oni sentas manĝaĵojn dolĉa, amara, acida, aŭ sala. Kiu mi estas?

2006*10*19 Mi estas infano kies patro kaj patrino mortis. Kiu mi estas?

2006*10*20. Mi estas mal-luma bildo de luma objekto, aŭ en forma de figuro. Kiam oni staras en hela tago, mi sekva post sia piedo. Kiu mi estas?

2006*10*21 Mi estas portebla ŝirm-ilo kontraŭ pluvo aŭ tro forta sun-lumo, konsista el tenilo kaj ŝtofo ronde streĉita sur verg-etoj. Kiu mi estas?

2006*10*22. Mi estas formo de energio trans-port-ebla per dratoj. Per mi oni povas ĝui ĉiu-tagan vivadon, ekzemple TV, radio, Keitai, tramo ktp. Kiu mi estas?

2006*10*23. Mi estas korpaj ekzercoj kaj ludoj, ne nur por plezuro,sed ankaŭ por disvolvo de lerteco kaj forto. mi havas multajn speciojn; ekz
basbalo, teniso, socero, volebalo kaj aliaj. Kiu mi estas?

2006*10*24 Mi estas delikataj brilaj fibroj de kokono (raŭpo de bombikso), uzataj por valora fadeno. Virino amas ŝtofon faritan de mi. Kiu mi estas?

2006*10*25 Mi estas kun-igita aro da paperoj kun pres-ita teksto, frazoj sur papero, multaj paĝoj kune bind-itaj. Kiu mi estas?

2006*10*26 Mi estas fortik-igita loĝloko, defend-ita per fosaĵo, ramparoj kaj turoj. En Japanio mi estis ofte loĝejo de "DAIMJO". Kiu mi estas?

2006*10*27 Mi estas firma mal-varm-iĝinta akvo.(malpli ol 0).En vintro arkta loko estas kovr-ita de mi.. Kiu mi estas?

2006*10*28. Mi estas aŭtomobilo kun ŝoforo, per kiu unu aŭ kelkaj homoj, kontraŭ pago laŭ kilometroj, povas veturi al dezir-ata loko. Ki mi estas?

2006*10*29. Mi estas bela, kolora, ofte bon-odora parto de planto, el kiu venas frukto. Divesaj insektoj vizitas min por mielo aŭ nektaro. Kiu mi estas?

2006*10*30 Mi estas japana tradicia vesto de viroj kaj virinoj (longa malstrika robo kaj larĝaj manikoj), sed nun uzata precipe en la hejmo aŭ en la festeno. Kiu mi estas?

2006*10*31 Mi estas bele brila blanka aŭ arĝent-kolora globeto, estiĝanta en konkoj de iuj moluskoj. mi estas uzata kiel juvelo. Kiu mi estas?

2006 novembro

2006*11*1 Mi estas ne tro granda parto de tero kiun ĉirkaŭas akvo. Kiu mi estas

2006*11*2 Oni uzas min ĉiutage. Mi estas mal-proksimen-parol-ilo. Mi estas elektra aparato por tranporti homan voĉon je granda distanco. Per mi oni povas interparoli kun kiu loĝas en alia urbo. Kiu mi estas?

2006*11*3, Mi estas unu el tualeto, bon-odora substanco solvita en alkoholo aŭ en oleo. Virino min uzas pli ofte ol viro. Kiu mi estas?

2006*11*4 Mi estas sufiĉe granda boato kiu veturas sur maro. Mi portas multajn homojn kaj ŝarĝojn al aliaj landoj. Kiu mi estas?

2006*11*5. Mi estas meblo, sur kiu oni kuŝas por ripozi kaj dormi. Nuntempe japanoj ankaŭ uzas en hejmo.

2006*11*6 Mi estas movebla el-stara parto de mano aŭ piedo. Mi havas kvin fratojn. Kiu mi estas?

2006*11*7 Mi estas skribaĵo , per kiu oni komunikas ion al alia persono. Oni sendas min per poŝto. Kiu mi estas?

2006*11*8 Mi estas pentraĵo aŭ desegno prezentanta la vizaĝon de persono. Pentristo ofte pentras sin men. Kiu estas mi?

2006*11*9 Mi estas malgrandaj akvogutoj, nokte aperintaj sur supraĵo de folioj. Kiu mi estas?

2006*11*10 Mi estas ornamaĵo, kiun oni fiksas al vesto per sen-danĝera pinglo. Virinoj ofte uzas min kiam ili el-iras sur la straton. Kiu mi estas?

2006*11*11 Mi estas granda birdo en Afriko, ne flugpova kun longaj kolo kaj kruroj, per kiuj mi povas kuri tre rapide. Kiu estas mi?

2006*11*12 Mi estas estas longa artefarita , masonita subtera voj-galerio, barita tra monto, aŭ sub rivero aŭ sub maro. Sinkansen-fervojo havas mulltajn mian fratojn. Kiu mi estas?.

2006*11*13. Mi estas amaso da akva vaporo en la aero, proksima al la tero, mal-help-anta la vidon. Oni vidas min pli-malpli blanka. Kiu mi estas?