Selasa, 02 Juni 2009

Boyax Nyereng Olex Keru

Oleh : Le Wharid Rakhmana

Ape sax keru?

Sax keru yesino jiwantite, ruh, pikiran, lelakon dait pegawean, moral, etika dait padatan pepadu Sasak sax seke suwe seke keru dait gerix. Selapux sifat sino jaux bangse Sasak jari remuk dait telang jati dirixn.

Ape sax nyereng?

Sax nyereng yesino bantelan ongkat dait seratan cantik Hazairin R. JUNEP sax petitox ibux jiwe besopox isix geger girang nyerengang selapux sax piyax keru bangse Sasak sino.

Berembe ntan Hazairin R. JUNEP rebut nyereng oleh keru senuxn?

Elex buku sine Hazairin R. JUNEP berusahe nyelametang bangse Sasak leman gerapak, kadu base sax cantik dai lainruwe. Ye tao berontok lex aten bilang pepadu Sasak adexn sax ures leman gerixn. Bilang jiwe sax mace buku sine jaxn redemesax te jaux tipax alam indengan, girang, irox asex dait jejah sax besopox. Lagux sax peren gati yesino ite musti ngakux base leman buku sine Hazairin R. JUNEP wah sanggup mbait sax nyereng olex dirix tite sax keru.

Mudahan buku Hazairin R. JUNEP sine bau njaux bangse Sasak jari nyereng .

Rahayu !!

Lombok, 3 Juni 2009

Tidak ada komentar: