Jumat, 29 Mei 2009

Amax Jujur

(Sasak.org) Sabtu, 19 April 2008 01:00


Lex sopox dasan sax jaox gati olex embe embe, kocap cerite sopox dengan sax banget jujurne. Ye idup kance seninaxne doang kance duwe. Idup dengan sine bau teparan serbe kurang six miskinne. Pegaweanne boyax kayux sax tejual six seninaxne lex peken.

Sekex jelo lalo dengan toax sino ojox gawah boyax kayux, ye jaux kandik (kapak) sax wah congang dait bulat six pade toaxne six epene. Parexne lampax lex tete kayux rebax sax malang lex atas kokox, kesait naene six pempang gero, kelepos kandikne, gerix tipax kokox sax dalem aixne.

Kesusah aten amax sino, berembe entan jax nyelem boyax kandikne. Selun selun sugul kanak bajang ke solah ruenne. Beketowan kanak bajang sino: ”arak ape amax?” Amax sino bejawab: ” O.. sanak, kandik ku kelepos gerix tipax aix. Berembe jax entanke boyaxn. Aix dalem dait gowar endah”.

Kanak bajang sino langsung ne endeng ijin jax boyaxang kandikne, sendexman ne setuju amax sino, kanak bajang langsung nyemporon nyelem. Jelap gatine nyelem selun selun njelong metitox kandik perak, muni ye:
” ine kandixde? Kandik perak sine..”. "O…ndex ye sanax, kandik ku sino ndexne perak” jawabne. Nyelem malik kanak bajang sino terus sugul olex aix. ” Ine kandik de amax? Ine kandik emas…” beketowan sampixen nyempru aix. “Ndex ne ye sanax, tie jax emas, kandik ku besi towax” ongkatne. Kanak bajang sax sejatine malaikat sino, irox gati six kejujuran amax sine. Langsung ne beang amax sino 3 kandik sepisanan (sekaligus).

Wah tadah suwe, pas ne buwex kayuxne, lalo malik amax sino boyax kayux jok gawah. Lagux nane jax jauxne seninaxne milu. Kejarian kedampes lex pempang kayux sino malikne ulang. Celake lex kejarian sine seninaxne gerix terus keselem ilang te belot six aix kokox. Amax sino nengkerak nangis gita nasib seninaxne sax keselem.

Bebajang sak solah sino dateng ye malik jax betulung. Ndexne paye ngantih langsung ne nyemporon. Arax sekejep jamax ne nyelem, langsungne sugul ngangkat Miss Universe asal Venezuela. Sampixne nyempru aix beketowan ye: "Amax ine seninaxde ke?”. Amax langsung bejawab: "aox”. Malaikat sino sili gati terus ne muni,ngome: ” Amax, side sine wah towax lagux kembexde lekak lalox, inget entan dengan…senyorita (dedare) sine ndexne seninax de, makat de ngakux ngakux amax, side lekak doang jari tau!”.

Sampix leger amax sino bejawab; ” O… sanax sax solah, taox mex aku ne manuse sax banget miskin. Aku takut lamun mex jax beang aku telu seninax, terus berembe jax ntanku sadex dengan nina telu mangan, jari
aku indeng indeng cukup sekex bae, ye wah tiye…sopox”. Langsung ne bait dedare sino terus ne jaux ulex.

Jogjakarta

Hazairin R. JUNEP

Glosarium :
Senorita – nona (b.Spanyol)
Kandik/kandek - kapak
Kesait- nyangkut
Kedampes- tersandung
Nyemporon – terjun ke air
Nyempru- menyemburkan

Tidak ada komentar: