Jumat, 29 Mei 2009

Menge ate

(Sasak.org) Minggu, 06 April 2008 01:00

Lamun tiwox tersene lex ate
Awang menge cahye benah timax kekelem
Bukax kletek terus tinjal tanax langsung keber
Liwatin gawah gunung dait segare
Lamun wah menge ate
Lawang sorge beriuk te bukax
Ate sax kowat rebax sak peratean
Lamun wah menge angen
Ndarax idap talo ate ape gedek dait sili

Sai sax betinjal terus kelep bilin awak
Bau pedas begitax tilas pelampax mesax
Lamun ate wah menge segerah pengilon jax te belax
Lenge ruen bagus ruen selapux tulax jox aten mesax
Piran te mengeang ate barux te pecak arax salax
Lamun menge ate ndarax jax talo ate
Selapux rue ican Nenex ndarax sax siye
Sai sax tersene dait beselamet lex mase
Lamun menge ate dengan sax irox ape bontah
Ndex perlu pengilon ape ajum, ape malik bepayas
Sengax serngenge dait wulan besopox lex rue

Glossarium :
Bepayas – berhias, bertingkah yang dibuat buat
Bontah - tertawa puas
Irox - gundah, sedih, kasihan
Pengilon – cermin
Peratean – antipati, dengki tanpa sebab yang jelas
Serngenge – mata hari
Talo ate – iri hati atas pencapaian orang lain
Tersene- jatuh hati
Wulan- rembulan

Tidak ada komentar: