Jumat, 29 Mei 2009

Batur Edon

(Sasak.org) Selasa, 23 September 2008 01:00

Baturku sax aran Edon barux jamaxn te beang montor baru kijang innova jari hadiahn. Sopox galeng, engkahn begawean sugulne olex kantor, sekex kanak kodex sax bekedex lex sedin rurung lampaxne muter medasang montor baru gres mentereng senuxn. Sampixn bengax, beketowan ye,: Amax bajang, side
epen montor ine?” “Aox, kakaxke mbengke jari hadiah”

Kanak kodex senuxn momot bengax. Terusn muni: “Jari maksud side montor senixn side te beang jamax jamax, sonder side bayah? Oooo meno, aku ndah melengke gati….” . selun selun tedox kanak senuxn.

Edon bedugax ape jax yaxn ongkat, pastin melet bedowe semeton sax marax aku, adexn te beang hadiah.

Lagux ape sax ongkat kanax senuxn tetu tetu piyax Edon kembelas jangke nggerenengn leman nae dait otakn.

Melengke endah ongkat kanak senuxn nerusang raosn: bau jari semeton marax semeton side senuxn.

Edon ngangaxn dait leger dengah kanak senuxn ngeraos, terusn muni: “Melem milu muter muter taek montorke?”

” Lah, mule ye gati sax meletangke, amax bajang!!!” ongkatn

Wahn bekeliling sekedix, ngengat kanak senuxn, besinar maten six demen aten, muni ye:

“Amax bajang … lamun bau jax tulung te liwat lex julun balengke endeh?.

Edon kemos. Kire kire ape sax jari kemelen kanak kodek senuxn. Paling kanak senuxn mele pamer lex andaran base ye ulex taek montor baru gres. Lagux malikn salax dugax.

“Bau side parkir lex julun undax undax senuxn” endengn

Plai n taex undak undak dait seberax malik tulakn sugul lagux redem gatin lampax. Kanak senuxn umbax adixn sax kepax . Petokolang adixn lex undak undax paling atas terus n betunjuk tunjuk andang montor senuxn.

“Gitaxm adix? Ye no sax ku badaxm barux no, dengan no ye te beang montor six kakaxn, ndexn sugulang keping sesen ape. Laun piran yax ke beangm hadiah pade six ino…agen m bau gitax mesax selapux sax bagus bagus lex toko belex, sax kerep aku ceritaangm no”

Edon sugul olex montor terusn umbax kanax kepax senuxn petokolangn lex kursi julu. Kakaxn jari girang gati aten terusn petokol dixn lex mudin adixn. Keteluxn pade keliling gitax gitax kote, lelampan sax jax te
angenang.

Lex jelo sino Edon sadar base luwexan dait belex gati bagiye ate lamun ite berembeng…. Taoxn aran girang, idup sine ite nikmatin timaxn luwex gati cobaanne. Bagusan te gawex ape juwax kadu muni ” aku tunax male lex side” tampe te ucapang.

Tugaste jari menuse lex gumi cume duwe yesino, ite piyax dirix ite girang sax keduwe ite piyax dengan lain girang,,, Subhanallah…..


Wallahualam bissawab

Marax meno dait ampure
Sax ikhlas

Hazairin R. JUNEP

Glosarium:
Sonder : tanpa
Kepax : lumpuh
Montor : :mobil
Girang : bahagia
Tunax male : sayang, welas asih

Tidak ada komentar: