Jumat, 29 Mei 2009

Lox Cingang

(Sasak.org) Jumat, 29 Februari 2008 01:00

Lox Cingang melakne mangan
Tolang bagex getexne jangke congang
Tiox jelo lalo begawean
Nambah lex rau marax pongoran

Ndex arax dengan upaxn
Nggak ambon dit jagung kulut mauxn
Lagux Cingang terus begawean
Ndarax jamax taoxne silainan

Sopox jelo tebengkex sibaturn
Lalo begawean sax te upax kepeng
Sejelo dua lex dalem kapal
Beriuk kance satak dengan

Ngutax ngoron bilang mangan
Ndexne kaso te gerepekang
Lex parek manux ngongkong
Selapux tesurux nyemporon

Basax kelambi basax awak
Wah sanggup te liwat aix
Berempak telu kali
Ndek te kanggo lio mudi

Barux sejelo lex sedin gawah
Kelambi ndekman gero
Selapuk ribut bekerarian
Lox Cingang tepu ndexne taox ape

Pulisi dateng, Lox Cingang tebau
Basen ndexne ketaon, nggakne kmos doang
Ruen te mesakakenang
Lagux tetap tipax bui tetamang.

Sebulan dua ndarax tadah jari pesakitan,
Ngeraos ndex tao, balen lex mbe jagah
Untung arax dengan Kopang
Jari pejabat lex perwakilan

Nangis semeton olex Kopang
Lox Cingang bengax dex keruan
Ndex sue, taget marax gitax setan
Tiang lex Malaysie? Ongkatne beketoan

Jogjakarta, 29.02.08 Jam 20.10 WIB

Hazairin R. JUNEP

Tidak ada komentar: