Jumat, 29 Mei 2009

Beketoan

(Sasak.org) Jumat, 29 Februari 2008 01:00

Kembex mex sorak ketak?
Aku te palex six acong galak

Makat de pantok panci?
Anakke te sebox si bebai

Kembex mex mate rerex?
Arax sopox cerite bonyex

Ndex arax kepeng?
Ye ampoxne ngendeng

Ndek na arax girang?
Ye ampoxne bosan

Makat ne momot doang?
Ye dex tao sembahyang

Ape meno kemelexne?
Ndexne bedue kemelexan

Kembex ndexne mangan?
Agen ndaxne begawean

Kembexne ndex begawean?
Melene jari datu tuan

Masih arak ketoanang?
Semaixne jari dengan jogang

Jogjakarta, 29.02.08 Jam 17.28 WIB

Hazairin R. JUNEP

Tidak ada komentar: