Jumat, 29 Mei 2009

Mesobe

(Sasak.org) Jumat, 29 Februari 2008 01:00Parek bao daye,
inax amax beriuk betaletan

Mbot rerebu sax tiox,
Lex selak antap, ambon, lembain

Lex rau tetalet pengarep,
tunasang te icanin rezeki

Selapux tiox beramban,
bepesex marax angin

Ye sino sax te anti,
selapux semeton jari

Lex rau te mesobe,
te pade gati tunax male

Kanak sax plai,
bejorax dit begejuh

Ye sino tetunjang,
lemax bian jelo

Lex rau tetalet angen,
agen te pade patut

Gumi paer taox te arax,
te beng six papux balox

Lex rau te jagax anak jari,
pasu boyax ilmu

Ye sino Sasak sax mule jati,
agen solah aran bangse

Jogjakarta,29.02.08 jam 10.39 WIB

Hazairin R. JUNEP
———————————-
NB. Ini adalah tulisan saya dalam base Sasak yang pertama, mohon
sarannya, terima kasih.
Bunyi glottal saya tulis dengan x untuk membedakan bunyi yang khas
Sasak itu dengan K atau Q.

Tidak ada komentar: