Jumat, 29 Mei 2009

Bebeyax umbax bebeyax

Jumat, 28 Maret 2008 01:00

Amax Kangkoeng osap otak anak,
menge anak, lemaxm jari datu
Inak Tegining pejojong bebeyak,
idup anak idup anak laun bi jari datu
Berembe nane amax bolang anak, inak bilin bebeyax
Lamun ngeraos beloan six elor nage, celax batur jangke ancur
Lagux ndex arax jax maju jaux batur, Sengax ape juax te badax teparan pyax pekare.

Dedare kocet teperariang six terune sax menex doang ndex man lempeng
Ribut segubuk dese, aranjax selapux bepese jarin ilax inax amax
Base selapux maran wah jari adat, ndex kanggo badax pulisi dengan,
Ndex suwe waktu plai, selun arax bebeyax nine umbax bebeyaxne.
Lemax tengari kebiyan kemalem, duwe kanax kodex bedowe kanak kodex
Lelah aten anyong tresne, mangan ndarak beras, sakit ndarax keping

Kanak sax jari amak ngamuk, dedare sax jari inax ngelawan, beseang
Kanak nine umbax bebeyax ulex jox inax amaxne.
Marax jelo sax muter olex timux jok bat, ndarax gati hikmah jax ne bait
Kesah kanak umbax anak, yesino kesah tite mesax,
ndarax mele neng, tipax kesah sax lain..

Jogjakarta

Hazairin R. JUNEP

Tidak ada komentar: